دوشنبه , ۲ مهر ۱۳۹۷
صفحه اصلی / اخبارگرجستان / اخذ اقامت گرجستان

اخذ اقامت گرجستان

اخذ اقامت گرجستان

اخذ اقامت کشور گرجستان از طریق سرمایه گذاری در این کشور امکان پذیر است.

اخذ اقامت کشور گرجستان از طریق سرمایه گذاری
اخذ اقامت کشور گرجستان

در کشور گرجستان افرادی می توانند موفق به اخذ اقامت گرجستان شوند که در کشور گرجستان به راه اندازی تجارت و سرمایه گذاری بپردازند.

و برای گرفتن اقامت بین ۳ تا ۵ سال در زمینه ای که فعالیت خود را شروع کرده اند فعال باشند.

بخش اعظم درآمد دولت گرجستان از طریق پرداخت مالیات تامین میشود و فقط اشخاصی موفق به اخذ دائم اقامت گرجستان میشوند که در آن کشور کسب و کاری را ایجاد نمایند و با پرداخت مالیات شرایط اقامت موقت کشور گرجستان را به دست بیاورند  و اگر ۳ تا ۵ سال در آن زمینه فعال باشند موفق به اخذ اقامت گرجستان به صورت دائم میشوند.

https://t.me/GeorgiaLovesYou

https://instagram.com/_u/georgialovesyou.c0m